கோமாளி பக்கம்

நா‌ர்ச‌த்து, ‌கீரைக‌ள் அவ‌சிய‌ம்

நார்ச்சத்து உ‌ள்ள ணவுகள் பெருங்குடலில் புற்று நோய் வராமல் தடுக்கும்.கோதுமை, சோளம், கேழ்வரகு, கம்பு முதலியன நா‌ர்‌ச்ச‌த்து‌ள்ள உணவு‌ப் பொரு‌ட்க‌ளி‌ல் அடங்கும்.

கீரைகளில் கால்சியம், சோடியம், க்ளோரைன் எனப்படும் உலோகச்சத்து அதிகம் உண்டு.

கீரையில் சக்கரை கிடையாது.ஆகவே நீரிழவு நோயாளிகளுக்கும் இது உகந்தது.பூண்டும் மிகவும் நல்லது.

கூடிய வரையில் ஆரோக்கிய உணவுப்பழக்கம் மேற்கொள்ளுதல் வியாதிகளை வர விடாமல் தடுக்கும். ‌

‌வியா‌தி வ‌ந்த ‌பி‌ன் அத‌ற்கே‌ற்ற உணவுகளை க‌ட்டு‌ப்பா‌ட்டுட‌ன் சா‌ப்‌பிடுவதை‌க் கா‌ட்டிலு‌ம், வருவத‌ற்கு மு‌ன் ஆரோ‌க்‌கியமான உணவுகளை உ‌ண்பதே ‌சிற‌ந்தது

Advertisements

மே 15, 2009 Posted by | ஆரோக்கியம் | பின்னூட்டமொன்றை இடுக